Excursie Marker Wadden

Informatie volgt binnenkort.

vorige activiteiten

8 juni 2018: Symposium Delta-aanpak Waterkwaliteit

9 maart 2018: Symposium Vierkant achter de circulaire economie

1 december 2017: Symposium Besluiten onder invloed van klimaatverandering, onderdeel van KLV conferentie

3 November 2017: Excursion to Omrin, a high-tech waste separation unit

25 maart 2017: Reunie voor alle milieustudenten ter ere van 25 jaar Kennisnetwerk Milieu en 50 jaar Aktief Slip

14 October 2016: Excursion to Park 2020, Cradle to cradle business park in Hoofddorp

17 maart 2016: Seminar Safe Operating Space. Van theorie naar praktijk in het waterbeheer

30 October 2015: Seminar Ecosystem services: from information to management

20 October 2015: Interdisciplinary debate with Henk Ovink

5 juni 2015: Excursie naar Ruimte voor de Rivier, Lent

2 and 14 October 2014: Excursion to Brussels

19 September 2014: Energy transitions: What are the challenges?

4 July 2014: New perspectives in soil remediation - In situ chemical oxidation in combination with bioremediation

13 September, 27 September, 11 October 2013: Hot topics in environmental sciences.

5 april 2013: BuzzTox - symposium over bijensterfte i.r.t. neonicotinoiden

7 maart 2013: De watermedewerker van de toekomst

Kijk voor de lezingen van 1 van deze symposia onder Past Activities