recente activiteit Kennisnetwerk Milieu

Zaterdagmiddag 25 maart 2017 - Grote reunie ter ere van 25 jaar Kennisnetwerk Milieu en 50 jaar Aktief Slip

De reunie ligt inmiddels weer achter ons. Ca 185 alumni en 30 studenten kwamen bij elkaar in de Spot in Orion. Terwijl de organisatie nog druk bezig was om alle praktische zaken te regelen, stroomde de Spot vol met alumni uit alle jaren. Deze hoorden eerst 6 praatjes die samen 50 jaar tijdgeest Milieustudie gaven. Helaas was Lenny Putman door ziekte verhinderd. Onverwacht kwam er nog een 7e spreker, Bas Franses, die met jaar van aankomst 1956 de oudste aanwezige was. Na de praatjes is er een goede poging gedaan om iedereen op de foto te krijgen. Daarna excursies, en weer terug in de Spot werd er vooral weer verder gepraat met jaargenoten. Rond 20 uur vertrok iedereen weer naar huis.

Wij kijken terug op een geslaagde reunie.

Pita Bovee

In de periode 1964-1970 studeert Pita aan de toen nog Landbouw Hogeschool in de nieuwe studierichting Waterzuivering.  In 1967 richt ze samen met een aantal jaargenoten de studievereniging Aktief Slip op. Haar vader ontwerpt het logo, dat het belang van kringloopsystemen uitbeeldt. In 1970 is ze de eerste vrouwelijke ingenieur die in deze studierichting afstudeert.  Ze heeft in vele landen gewoond en gewerkt, waarbij ze in workshops en lezingen aandacht vraagt voor de milieuproblematiek.

Kris van Koppen

KrisIn de periode 1971-1981 studeerde Kris Milieuhygiëne met specialisatie Luchtverontreiniging, maar minstens evenveel tijd ging naar andere activiteiten (waaronder het maken en spelen van actiemuziek, bestuur Aktief Slip, en Boerengroep). Nu is hij UHD bij de leerstoelgroep Milieubeleid, met bijzondere interesse voor sociologie van natuur en voor leerprocessen.

Arthur Mol

Arthur

Arthur Mol studeerde in de periode 1978 - 1985 Milieuhygiëne. Hij was hoogleraar Milieubeleid, en is nu rector magnificus van Wageningen University.

Sonja van der Arend

SonjaSonja studeerde vanaf 1989 Milieuhygiëne. Ze was actief bij Unitas, Droevendaal, Zeezicht, WSO, Boerengroep, en beheerder en kok bij een kampeerboerderij. Daarna respectievelijk onderzoeker bij WUR, promotie aan de Universiteit Utrecht, statenlid voor GroenLinks Gelderland en post-doc bij de TU Delft; met als rode draad governance, politiek en burgerparticipatie. Vanaf januari 2016 schrijver van beleidsromans: onderzoek door middel van fictie! Zie seriousfiction.nl.  

Lenny Putman

Lenny studeerde van 1995 tot 2004 Milieuhygiëne, specialisatie milieubeleid. Zij was voor de PSF lid van de universiteitsraad en fractievoorziiter, verder actief geweest bij o.a. de WSO. Samen met andere milieustudenten en Aktief Slip vormde zij de actiegroep GroenLeed, waarmee succesvol gestreden is voor het behoud van een integrale 5-jarige milieuopleiding aan Wageningen Universiteit. Tegenwoordig werkt zij bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Marjolein Helder

Marjolein Helder studeerde Milieuhygiene in de periode 2001 - 2008. In 2012 promoveerde zij op een nieuwe technologie om electriciteit op te wekken uit levende planten. Tijdens haar promotieonderzoek heeft zij samen met een collega het bedrijf Plant-e opgericht. Zij is nu voltijds CEO van Plant-e, en draagt de boodschap van duurzame energie uit planten uit in lezingen, bijvoorbeeld op TEDx.

Nico Claassens

Nico heeft Milieukunde (bachelor) en Biotechnologie (master) gestudeerd. Hij werkt nu in zijn promotieonderzoek aan synthetische biologie en moleculaire microbiologie. Hij schrijft over zijn werk in zijn blog Faces of Sciences (Dutch).

vorige activiteiten

14 October 2016: Excursion to Park 2020, Cradle to cradle business park in Hoofddorp

17 maart 2016: Seminar Safe Operating Space. Van theorie naar praktijk in het waterbeheer

30 October 2015: Seminar Ecosystem services: from information to management

20 October 2015: Interdisciplinary debate with Henk Ovink

5 juni 2015: Excursie naar Ruimte voor de Rivier, Lent

2 and 14 October 2014: Excursion to Brussels

19 September 2014: Energy transitions: What are the challenges?

4 July 2014: New perspectives in soil remediation - In situ chemical oxidation in combination with bioremediation

13 September, 27 September, 11 October 2013: Hot topics in environmental sciences.

5 april 2013: BuzzTox - symposium over bijensterfte i.r.t. neonicotinoiden

7 maart 2013: De watermedewerker van de toekomst

Kijk voor de lezingen van 1 van deze symposia onder Past Activities