mini-symposium vierkant achter de circulaire economie

9 maart 2018

Op vrijdagmiddag 9 maart organiseren we samen met MilieuChemTox (ondervereniging Milieuchemie van de KNCV, en Milieutoxicologie van de NVT) een mini-symposium over de circulaire economie.

Het symposium is op de Wageningen Campus, Lumengebouw, zaal 1+2

Nederland heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 een circulaire economie te hebben. Kansen voor de circulaire economie krijgen veel aandacht in de media en beleid. In ons symposium willen we ingaan op de chemische en biologische kwaliteit van stofstromen in de circulaire economie. Immers, als afval een grondstof wordt, aan welke kwaliteitseisen moet het dan voldoen? Zijn er mogelijke milieurisico's aan het hergebruik van stofstromen. Hoe staat de consument daar tegenover? Wat is de rol van de overheid in het versnellen van de transitie naar een circulaire economie? En kunnen we de feiten onderscheiden van de fabels in de discussie over de circulaire economie?

Programma

  • 13:00: Inloop
  • 13:30: Welkom en opening door Gerard Blom (vz Kennisnetwerk Milieu) en Willie Peijnenburg (vz MilieuChemTox)
  • 13:35: Huub Rijnaarts, professor Milieutechnologie Wageningen Universiteit: Algemene inleiding over chemische en biologische risico's in e circulaire economie
  • 14:00: Susanne Waaijers, RIVM: Safe loops
  • 14:25: Jurgen Ganzevles, Senior adviseur eco-innovatie en circulaire economie, RIVM: Omgaan met risico's, wantrouwen en weerstand: de circulaire economie als maatschappelijke transformatie.
  • 14:50: Pauze
  • 15:20: Mari van Dreumel, Programma managaer Circulaire Economie, ministerie I&W: Versnellen in de transitie
  • 15:55: Kahoot feit of fabel, paneldiscussie met de 4 sprekers onder leiding van Gerard Blom.
  • 16:15: Borrel

Kosten
Studenten €5, leden KNM en MCT €10, overigen €15. Overmaken op NL05INGB0004074415, tnv Studiekring Milieu 

Registratie graag uiterlijk 2 maart 2018 via dit webformulier

vorige activiteiten

1 december 2017: Symposium Besluiten onder invloed van klimaatverandering, onderdeel van KLV conferentie

3 November 2017: Excursion to Omrin, a high-tech waste separation unit

25 maart 2017: Reunie voor alle milieustudenten ter ere van 25 jaar Kennisnetwerk Milieu en 50 jaar Aktief Slip

14 October 2016: Excursion to Park 2020, Cradle to cradle business park in Hoofddorp

17 maart 2016: Seminar Safe Operating Space. Van theorie naar praktijk in het waterbeheer

30 October 2015: Seminar Ecosystem services: from information to management

20 October 2015: Interdisciplinary debate with Henk Ovink

5 juni 2015: Excursie naar Ruimte voor de Rivier, Lent

2 and 14 October 2014: Excursion to Brussels

19 September 2014: Energy transitions: What are the challenges?

4 July 2014: New perspectives in soil remediation - In situ chemical oxidation in combination with bioremediation

13 September, 27 September, 11 October 2013: Hot topics in environmental sciences.

5 april 2013: BuzzTox - symposium over bijensterfte i.r.t. neonicotinoiden

7 maart 2013: De watermedewerker van de toekomst

Kijk voor de lezingen van 1 van deze symposia onder Past Activities